le monde au bout de la langue

  IJK en Strasbourg
 29 julio - 05 aùgusto 2001 

  kelkaj fotoj 


Jen unuaj fotoj pri la IJK-2001 en Strasbourg. Estas nur komenco...

Kiel uzi: kiam vi musumas foteton, malfermigxas nova fenestro kun la "granda" foto. Se nova fenestro ne malfermigxas, bonvolu diri al mi.
Por uzantoj de Internet Explorer (por aliaj, mi ne scias): la novan fenestron vi povas plej grandigi per la klavo "F11". Por fermi la foto-fenestron, per Windows, samtempe klavumu "ALT + F4".

Gxeneralaj kutimaj rimarkoj:
La fotoj aperas ne-bonkvalite (ecx la "kompletaj grandaj" fotoj) cxar jam temas pri foteroj pligrandigitaj. Por vidi ilin iomete pli bonkvalite, estas du solvoj : aù malproksimigxu de via ekrano :-) aù malpligrandigu la fotojn !

La fotojn eblas libere uzi se ne malboncele.

Ne eblas ricevi pli bonkvalitajn fotojn. La fotoj de cxi tiuj pagxoj estas originaloj, kies neutilaj randoj estas fortrancxitaj.
Ne temas pri artajxoj sed pri memorajxoj. Tamen suficxas por printado sur specialan foto-paperon en malgranda formato.

Eblas ankaù ligi al viaj IJK-foto-pagxoj, se vi deziras.

komentoj, kritikoj bonvenaj

kaj bv. informi se vi trovas nefunkciantan ligon.. Antaùdankon.

Suficxas babilado... ek!

Promenado en Freiburg. (nun kun kelkaj klarigoj)

Inaùguro. (nun kun kelkaj klarigoj + fine de la pagxo: 2 novaj fotetoj)

Gufujo.

Claude Piron.

Prezentado de filmoj.

Lingvo-festivalo.

Titisee-lago. (samtage, kiel Freiburg)

Kadro-fotisto. (en parko "La Citadelle")

Dancoj: Serba grupo. Kursoj. Aliaj. Diskoteko.

Trinkejo.

La ejo + dejxorantoj.

Sportoj.

Jen unua alia (belega) foto-pagxaro, far Jean-Marc. Kiam viaj? :-)

Jxonglado.

Beboj, infanoj...

Libroservo.

Lingvo-kursoj.

Akceptado (unua tago).

Enskribigxo al ekskursoj.

Aleks-fotoj: Eùropa parlamentejo, Kaiserstuhl, bierfarejo.

Multaj fotoj, tre bonkvalitaj, far Ulf kaj Jelena. Kiam viaj? :-)

Brodado, koruso, grupludoj.

Diversaj kunvenoj en la IJK-ejo.

Aleks-fotoj (2-a serio): grupludo "Amnesia",...

Pagxaroj de David (multaj bonkvalitaj kaj diversaj fotoj)
Pagxaro 1-a .. Pagxaro 2-a .. Pagxaro 3-a .. Kiam viaj? :-)
(Rimarko: musumu la fotetojn, tiam aperas "normalaj" fotoj,
kaj denove musumu la fotojn por aperigi plej grandajn)


Vizagx-pentrado.

Muziko-rilataj.

Mangxoj.

LKK-anoj kaj helpantoj.

Masagxoj.

Preparado de la festivalo.

Film-farado. <== 1 nova foto aldonita je 2001-10-09.

Kaligrafio.

Aliaj fotoj muziko-rilataj.

Diversaj fotoj pri la festivalo.

Diversaj fotoj.

Diversaj portretoj.

Biciklaj karavanoj. Jen finite. Eble, ecx probable venos kelkaj pliaj, kiam oni sendos al ni.
Ni atendas viajn kontribuojn
kaj redankas tiujn, kiuj jam sendis.
(vidu supre la ligojn sur verda koloro)

Ekkonstruigxis ankaù ttt-ejo kun fotoj pri la UK-2001 en Zagreb (Kroatio).

Grava alvoko: bedaùrinde mankas al ni fotoj pri la (lasta)...
internacia vespero.
Sed ne nur. Ankaù pri
diversaj ekskursoj kaj programeroj,...
Cxu vi posedas?
Se jes, ili estas bonvenaj por aperi sur cxi tiuj pagxoj (aù kun ligo al viaj pagxoj). Antaùdankon!
(ankaù pri TEJO-kunsidoj, ktp.)
Dankon al tiuj, kiuj helpis kompletigi cxi tiujn foto-pagxojn, aù per indiko de gxusta nomo aù per sendo de fotoj. Jen (alfabete):
Alain, Alain, Alex, Armelle, Axel, Bruno, Cécile, Christian, Cyrille, Danil, David, Emmanuel, Giuseppe, Hans-Dieter, Henrri, Ilona, Jean-Marc, Jérôme, Julinka, Katja, Romain, Samuel, Tony, Ugo, Ulf, Zav'.
Inter ili ecx trovigxas nepartoprenintoj!!!


Vizitu ==> E-Euroscola | http://e.euroscola.free.fr/ <== Vizitu
Reveno al la cxefa foto-pagxo
Pages de Espéranto-Jeunes

Lasta gxisdatigo / Dernière mise à jour : 2001-11-05